Krajské školení 2017

29.03.2017

V sobotu 8.4.2017 se v Českých Budějovicích na Krajinské od 9.hodin uskuteční školení pro hospodáře, revizory a vedení středisek.

Program:
1. Okénko KRJ

2. Seznámení se systémem dotací v Junáku a Směrnicí k dotacím na rok 2017

3. Hospodářské dotazy na ústředí

4. Krajská dotační Vyhláška na rok 2017

5. Revizní činnost

6. Co dělat po převzetí střediska

7. Skautský rok vedení střediska

Potřebné věci na školení:

Přezůvky, zápisník, tužka, (nebo notebook), flash disk, svačina.

Máte-li, tak: Plán revizí, zápis z revize, zápis z rady, předávací protokol při předání funkce, roční plán střediska.

Na školení bude zajištěn pitný režim (káva, čaj). Na oběd je možné si objednat pizzu z nedaleké pizzérie, nebo mít vlastní.

Přihlašování: přes skautIS zde nebo kancelar@junak-jihocesky.cz optimálně do 6.4.2017. (Je možné přijet i bez přihlášení).

Kdo přinese správně vyplněný cestovní příkaz na školení se všemi náležitostmi, tak mu bude proplaceno cestovné. (Bude možné i vytisknout na Krajinské)

Účastnický poplatek: 0,- Kč

Těšíme se na Vaši účast!