Krajská rada Junáka

Funkce, poslání krajské rady

Nejvyšším orgánem kraje je Krajský sněm, který se koná jednou za 3 roky.

Krajská rada na tomto sněmu zvolená je pak nejvyšším orgánem kraje mezi sněmy. Její funkce je jak "legislativní" tak výkonná, neboť je jejím právem a v mnoha případech i povinností rozhodovat a řídit svojí činnost a činnost zřizovaných okresů a středisek s výjimkou případů, které spadají do pravomoci sněmu nebo jsou ošetřeny předpisy vydanými na "ústřední" úrovni.

 

Složení krajské rady

Současná krajská rada byla zvolena na sněmu konaném dne 21.1.2017 v Českých Budějovicích na Krajinské.

Příští krajský sněm proběhne v roce 2020. Zvolením nové krajské rady bude mandát současné rady ukončen.

 

Volení členové rady

Jméno Funkce
Iveta Šelepová předsedkyně krajské rady
Jakub Mazanec místopředseda krajské rady
Michal Paulič zpravodaj kmene dospělých
Ing. Lukáš Bíca krajský komodor (zástupce vodních skautů)
Tomáš Váca člen rady
Martin Králik člen rady
Ing. Vilém Churan člen rady
Libor ten Hagen člen rady
Michal Šimek člen rady

 

Zástupci okresů v krajské radě

Jméno Funkce
Luboš Skoumal předseda okresu Jindřichův Hradec
Martin Doležal předseda okresu Tábor