Krajská revizní komise

Funkce, poslání krajské revizní komise

Krajská revizní komise je kontrolním orgánem kraje.

Kontroluje hospodaření kraje i okresů a středisek jím zřízených.

Kontroluje formální správnost vedení účetnictví, plnění povinností v daňové oblasti, stejně jako nakládání s vlastními prostředky kraje a účelově vázanými prostředky (dotace, granty, dary apod.) včetně plnění podmínek a pravidel jejich čerpání.

 

Složení krajské revizní komise

Jméno Funkce
Lukáš Čáka předseda revizní komise
Martin Kovářík člen revizní komise
Jana Jarošová členka revizní komise