Podporují nás

Naše činnost je vydatně podporována partnery, příznivci a sponzory. Někteří nás podporují dlouhodobě a systematicky, jiní jednorázově. Veškeré projevené důvěry a veškeré podpory si velice vážíme. Touto cestou bychom rádi obzvlášť zdůraznili a poděkovali těmto:

 

Jihočeský kraj

Díky každoroční finanční podpoře přidělované jak v rámci grantů v gesci OŠMT, tak v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje může kraj i řada středisek Junáka na území Jihočeského kraje rozvíjet svou činnost a naplňovat své poslání.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT svými dotačními tituly podporuje činnost celého Junáka. Zejména díky těmto prostředkům se hnutí od svého znovuobnovení v roce 1990 rozvijí a v masové míře drží dodnes. Finanční prostředky MŠMT každoročně pomáhají pokrýt značnou část finančních potřeb Junáka, který je díky tomu schopen nabízet kvalitní zázemí pro činnosti, akce a projekty dětí a mládeže.

 

K + V Interier s.r.o. a K - Logistik, Ing. Aleš Kafoněk

Těmto firmám bychom rádi poděkovali za spolupráci a zvýhodněné ceny (slevy) při pořizování vybavení krajského sídla (kanceláře a archivu), které se nachází v objektu Krajinská - místo nových možností.

 

Euro Grid Support Center s.r.o.