Výroční zprávy

Účetní závěrka za rok 2006

Z důvodů vytíženosti činovníků rady v rámci reorganizace řídích struktur Junáka nebyla vydána výroční zpráva za rok 2006. Zveřejňujeme tedy alespoň účetní závěrku za rok 2006

Závěrka 2006 - Rozvaha [31.77kB]
Závěrka 2006 - Výkaz zisků a ztrát [33.99kB]

 

Výroční zpráva za rok 2005

Zpráva byla vydána 31.5.2006.

Výroční zpráva za rok 2005 [2.60MB]

 

Výroční zpráva za rok 2004

Zpráva byla vydána 31.5.2005.

Výroční zpráva za rok 2004 [1.48MB]